Công ty Cổ phân Giáo dục FLY EDUCATION

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phân Giáo dục FLY EDUCATION chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phân Giáo dục FLY EDUCATION, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phân Giáo dục FLY EDUCATION

Là một hệ thống giáo dục Tiếng Việt Ngữ Văn từ lớp 1 đến lớp 9 số một tại Hà Nội, FLY EDUCATION hướng đến đem lại những giá trị sống cao nhất cho toàn bộ học sinh phụ huynh, cũng như các nhân viên của công ty.