Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars

Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars là đơn vị uy tín trong ngành giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mầm non tại Hà Nội. Novastars đã được lựa chọn là đơn vị tư vấn và triển khai tiết dạy mẫu cho thành phố Hà Nội về kĩ năng sống cho trẻ mầm non trong năm 2017.

Công ty Cổ phần Giáo dục Novastars Tuyển dụng