Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân - Tinhvan Education (TVE)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân - Tinhvan Education (TVE) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân - Tinhvan Education (TVE), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân - Tinhvan Education (TVE)

Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân - Tinhvan Education (TVE) có chức năng phát triển SGK và các bài giảng điện tử và cung cấp các giải pháp công nghệ về giáo dục nhằm tạo thuận lợi cho quá trình dạy và học tại Việt Nam