CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH

duongminhvn.com

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Hoạt động giao nhận vận tải quốc tế, thủ tục hải quan, báo cáo quyết toán

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

59 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội