Công Ty Cổ Phần Glory Corporation

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần Glory Corporation chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần Glory Corporation, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Glory Corporation


Công ty Cổ phần GLORY CORPORATION là Công ty BĐS mảng cho thuê, được thành lập vào cuối năm 2019, là một công ty trẻ và có nhiều nhiệt huyết cũng như hoài bão, khởi đầu bằng ngành BĐS mảng cho thuê dự kiến trong những năm tiếp theo công ty sẽ mở rộng thêm các mô hình kinh doanh như Giáo Dục và Du Lịch. 

Công ty Cổ phần GLORY CORPORATION với tiêu chí Uy Tín - Trách Nhiệm - Chắp Cánh Những Ước Mơ.