Công ty cổ phần GomShip

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần GomShip chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần GomShip, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần GomShip

GomShip is an on-demand delivery platform that connect local merchants with local couriers who can help deliver product to customers.