Công ty cổ phần HATCH VENTURES Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần HATCH VENTURES Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần HATCH VENTURES Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần HATCH VENTURES Việt Nam

In 2012, the mission of HATCH! was to promote effective entrepreneurship. Within months, HATCH! became the go-to resource for entrepreneurship in Vietnam.

With the not-for-profit mission and vision, our activities and leadership makes international headlines, We're proud of supporting, nation-wide, 100+ companies and 10,000+ entrepreneurs. All of our profits have been reinvested into our activities to improve the startup ecosystem in Vietnam.

In 2018, HATCH! expands through continued Ecosystem Building, sustainable Co-Working Space and Impact Accelerator Program.