CÔNG TY CỔ PHẦN KAI GROUP VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN KAI GROUP VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN KAI GROUP VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAI GROUP VIỆT NAM

Kai là một trong những công ty tiên phong thực hiện những nỗ lực không ngừng để thay đổi Việt Nam bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, du lịch, Bất động sản.

Hiện tại, Kai Group đang mở rộng nhanh chóng và tìm kiếm những cá nhân trẻ và năng động tiềm năng để cùng chúng tôi phát triển những chặng đường phía trước.

Các công ty con của chúng tôi bao gồm: 

- Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng Đông Á

- Thủy sản Đông Á

- HRS - Moon Marina (Huế)

- Công ty cổ phần FASTravel