CÔNG TY CỔ PHẦN KALAPA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN KALAPA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN KALAPA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KALAPA

Kalapa sở hữu nền tảng dữ liệu người dùng hàng đầu tại Việt Nam. Kết hợp với những giải pháp gia tăng để chiết lọc từ dữ liệu thô thành dữ liệu qua xử lý và cuối cùng các nhu cầu vay chất lượng và có xác nhận của khách hàng thông qua đội ngũ telesales.