Công ty Cổ phần KBM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần KBM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần KBM

Creating interactive Customer Relation Management (CRM) system by digitalizing Loyalty and Redemption program to drive repeated goods-consuming

Based on strong experience & capacity in CRM, KingBee gradually replaces traditional & manual customer care activities by applying technological solution into project

Công ty Cổ phần KBM Tuyển dụng

R&D Executive - F&B

22/07/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Nhân Viên Nhập Liệu

04/06/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Production Planner

04/06/2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Talent Acquisition Specialist

03/06/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian