CÔNG TY CỔ PHẦN KHC GROUP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHC GROUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN KHC GROUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KHC GROUP

KHC GROUP là một Tập đoàn đa ngành, hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như : Xây dựng, sản xuất, bán lẻ… trong đó lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là đầu tư xây dựng bất động sản. Trong gần 20 năm hình thành và phát triển, KHC GROUP đã không ngừng mở rộng mạng lưới kinh doanh với mô hình hoạt động gồm 07 công ty thành viên và 04 công ty liên kết. Tổng mức đầu tư dự kiến trong giai đoạn 2019-2023 là 51.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn 2020-2030 dự kiến đạt 6.000 tỷ đồng