Công ty Cổ phần Khoa học sáng tạo Robotics

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Khoa học sáng tạo Robotics chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Khoa học sáng tạo Robotics, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Khoa học sáng tạo Robotics

Là một doanh nghiệp mới thành lập ngày 28/11/2016 có lĩnh vưc hoạt động trong ngành cổng thông tin với 4 website: https://www.tintuc.vn; https://www.tintuc.com.vn ;  https://www.suckhoe.vn và https://www.robocon.com.vn. Green Life là Công ty Công nghệ và Dịch vụ, tập hợp những con người nhiệt huyết, đam mê, sáng tạo và cống hiến vì những giá trị tốt đẹp nhất đem lại cho khách hàng và xã hội.