Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Big House Plus

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Big House Plus chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Big House Plus, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Big House Plus

Công Ty hoạt động về lĩnh vực thiết kế thi công kiến trúc, nội thất. Sản xuất cung cấp các mặt hàng nội thất liên quan đến công trình.

Sản xuất thương mại sản phẩm sofa da, nỉ, gỗ...