CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA GROUP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA GROUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA GROUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOMPA GROUP

Kompa is an innovative organization

Kompa is an innovative organization. We are head of both technologies as well as business operations. Our experience in Social Media and Big Data are well known in the market. We fully know the importance of Artificial Intelligence in business areas. In fact, we applied AI in business for several years. Fintech, blockchain are our future goals.

Kompa’s mission: BUILDING A GLOBAL COMPANY FROM VIETNAM AND SILICON VALLEY.