Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam

We would like to welcome you to Vietnam, a country of 90 millions people with 60% population under age of 30. The countries's economy is always being improved; citizens are continuously striving to creat a better life for future.

Wellcome to Token Viet Nam Engineering and Construction.

With the motto "deeply understanding your target". Token tries our best to fufill the target all affirm our values. Let feel the values with us in Vietnam country.

And, wishing to contribute new values for society, bringing better life for people, Token Vietnam is willing to cooperate with you to realize these goals.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam Tuyển dụng

Kỹ Sư Shopdrawing

20/11/2020
Hà Nội
Toàn thời gian