Công ty cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng HANDONG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng HANDONG chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng HANDONG, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Kỹ thuật & Xây dựng HANDONG

Handong E&C is a general construction company that is based in Vietnam. We have diverse experience in construction including residential development, urban developments, and hotel renovation etc. Our team is dedicated to provide the client with best quality service.