Công ty cổ phần Lavin chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Lavin, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Lavin

Công ty cổ phần LAVIN được ra đời từ ý tưởng tại Lavin (Thụy Sỹ) - Một quốc gia giàu sáng tạo, giá trị và nhân văn.

Ý tưởng từ một vùng đất như thế nên Công ty Cổ phần Lavin cung cấp nhiều dịch vụ sáng tạo có giá trị để khách hàng phát triển ổn định và bền vững.