Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành (Thuận Thành EJS) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt. Được thành lập từ năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và tái chế phế liệu, tư vấn môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành mong muốn giảm thiếu tối đa ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng.

TUYỂN DỤNG

1

THÔNG TIN CÔNG TY

Thôn Ngọc Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ