Công ty Cổ Phần Ngân Khanh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần Ngân Khanh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần Ngân Khanh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần Ngân Khanh

- Thành lập năm 2014

- Chuyên các mặt hàng tiêu dùng

- Công ty phát triển cùng với Ban lãnh đạo & Ban cố vấn tâm huyết, nhiều kinh nghiệm.

- Là một môi trường thân thiện để nhân viên có thể phát triển bản thân của mỗi cá nhân qua các khóa đào tạo thướng xuyên của công ty