CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JACKFRUIT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JACKFRUIT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JACKFRUIT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JACKFRUIT

Our company focuses on head-hunting IT talents in Vietnam. Unlike regular recruitment agencies, JackfruIT understands technologies, programming languages and frameworks, which allows us to select best qualified IT professionals. We do our utmost to find the right person to fit in your team, based on their career achievements, skill set and personality.

Our expertise in HR, professional network and strong technical background can help your company build a high-performing tech team. JackfruIT: Always a fruitful search!