Công ty Cổ phần Nhất Thống A.F.O

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Nhất Thống A.F.O chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Nhất Thống A.F.O, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Nhất Thống A.F.O

Công ty Tư vấn AFO được thành lập ngày 21/09/2005, với lĩnh vực hoạt động phát hành sách, tư vấn, tư vấn, thuế, kế toán. Gần 10 năm hoạt động, Công ty đã có hệ thống khách hàng là các công ty sản xuất, thương mại, dịch vụ, dự án hay vốn đầu tư:

Đầu tư nước ngoài: Nhật bản, Hàn quốc, Singapo, Thái Lan, Myanma, Maylaysia, Hà Lan, Pháp, Anh, Thụy Điển, …các công ty liên doanh và các công ty 100% vốn Việt Nam. 

Phương châm: Chỉ cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp Nhỏ và vừa.