Công Ty Cổ Phần NTP-TECH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần NTP-TECH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần NTP-TECH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần NTP-TECH

NTP-TECH's specializes in IT and in importing and distributing goods from South Korea with foreign capital. We have strong leadership who is US-based MBA certìield. We are implementing to change/enhance our life (work and home) enviroment to be safer, easier by providing batter products and services.

Our office is in UDIC Complex, Hoang Dao Thuy, Cau Giay, Hanoi