Công ty Cổ phần One Corp

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần One Corp chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần One Corp, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần One Corp

TẦM NHÌN

Trở thành một công ty TMĐT hàng đầu Châu Á với nền tảng công nghệ chuyên nghiệp nhất nhằm tạo ra cơ hội khởi nghiệp thành công cho tất cả mọi người.


SỨ MỆNH

Vì 1 triệu người Việt Nam khởi nghiệp thành công.One Corp là nơi tập trung những con người của Việt Nam - những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.