Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Việt Nam

Công ty cổ phần Công nghệ cao Việt Nam.

Với tầm nhìn: Cung cấp giải pháp quản lý theo mô hình dữ liệu tập trung "MỘT GIẢI PHÁP CHO CẢ HỆ THỐNG", chúng tôi đề cao chính sách TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI.