Công ty Cổ Phần Phát Triển Doanh Trí Việt

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần Phát Triển Doanh Trí Việt chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần Phát Triển Doanh Trí Việt, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần Phát Triển Doanh Trí Việt

Tổ chức Giáo dục Doanh Trí Việt là nơi tập hợp đội ngũ các chuyên gia, giảng viên, huấn luyện viên xuất sắc nhất trong từng lĩnh vực hoạt động với mong muốn góp phần nâng cao doanh trí cho các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quốc tế. 

Tầm nhìn của Doanh Trí Việt là trở thành một tổ chức phát triển tri thức hàng đầu cho các doanh nghiệp Việt Nam, là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho các doanh nghiệp & doanh nhân trên con đường phát triển và thành công. 

Như chính tên gọi của mình thể hiện khát vọng của mình, sứ mệnh của Doanh Trí Việt là kiến tạo thành công bền vững thông qua việc không ngừng nâng cao tri thức và năng lực đội ngũ nhân sự cho các doanh nghiệp Việt Nam bằng các chương trình huấn luyện & đào tạo theo chuẩn mực quốc tế.