Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ACMAN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ACMAN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ACMAN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần phát triển phần mềm ACMAN

“ACMAN là một trong những công ty cung cấp phần mềm kế toán có quy mô và uy tín của Việt nam đồng thời là công ty phần mềm đầu tiên chuyên sâu vào lĩnh vực kế toán tích hợp cho các hệ thống nhà hàng, cửa hàng, cũng như cung cấp các giải pháp về hệ thống Quản trị - Tài chính - Kế toán và quản lý nguồn lực doanh nghiệp. Thế mạnh của ACMAN là có đội ngũ cán bộ tư vấn kế toán - thuế hiểu biết chế độ kế toán Việt Nam, đặc thù quản lý của các doanh nghiệp Việt nam cũng như kế toán quốc tế và có kinh nghiệm triển khai phần mềm. ACMAN chuyên biệt hóa giao diện sản phẩm trong một cửa sổ làm việc giúp cho việc kiểm soát số liệu được dễ dàng.”

“Phần mềm kế toán ACMAN là một trong những phần mềm được nhiều trường Nghê, Trung cấp, cao đẳng, đại học chọn làm môn học kế toán máy cho sinh viên với tiêu chí giúp sinh viên ra trường có thể làm được tốt công việc kế toán."