Công ty Cổ phần Phương Bắc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Phương Bắc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Phương Bắc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Phương Bắc Tuyển dụng

Nhân Viên Kỹ Thuật

13/11/2020
Hải Phòng
Toàn thời gian