Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư DTH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư DTH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư DTH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư DTH

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư DTH là doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề chính là tư vấn quản lý doanh nghiệp. Các dịch vụ của Công ty tập trung nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình quản lý và vận hành. Khách hàng chính của Công ty là các Công ty đại chúng đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Hoạt động chính của công ty là tư vấn quản trị (hỗ trợ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, hỗ trợ công bố thông tin, quản lý website,...), tư vấn tài chính (tái cấu trúc công ty, huy động vốn, xây dựng hồ sơ cho các dự án Start-up), tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành, đầu tư chứng khoán,....