Công ty cổ phần quốc tế K- Focus

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần quốc tế K- Focus chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần quốc tế K- Focus, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần quốc tế K- Focus

K-Focus vốn là công ty được tách riêng ra từ bộ phận dịch vụ giáo dục trực thuộc công ty TNHH KBL Vietnam.

K-Focus sở hữu rất nhiều thành viên giỏi và giàu kinh nghiệm làm việc. 

Công ty cổ phần quốc tế K- Focus Tuyển dụng