Công ty Cổ phần Raving Fan

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Raving Fan chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Raving Fan, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Raving Fan

Raving Fan Capital là quỹ đầu tư được thành lập từ sự kết hợp của các chuyên gia và đơn vị đầu tư, tư vấn hàng đầu trong các lĩnh vực: Chiến lược và giải pháp trị doanh nghiệp; Giải pháp quản trị tài chính trong doanh nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp; Đầu tư, mua bán và sát nhập doanh nghiệp.

Với phương châm hành dộng: Cam kết đồng hành - phát triển bền vững, Raving Fan Capital đã và đang tiến hành công tác tư vấn, huấn luyện nhằm chuyển giao tri thức về các giải pháp quản lý khoa học, tiên tiến và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quãn trị điều hành doanh nghiệp để góp phần cùng các doanh nghiệp vượt qua thử thách, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, để cam kết đồng hành và đảm bảo hiệu quả của các giải pháp, nhằm tăng cường các nguồn lực cho doanh nghiệp, Raving Fan Capital đã tiến hành đầu tư và gọi vốn đầu tư vào các doanh nghiệp.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và đam mê chinh phục các đỉnh cao mới, Raving Fan Capital luôn tiên phong công việc ứng dụng các giải pháp quản trị tiên tiến, những sản phẩm đầu tư linh hoạt phù hợp với những điều kiện và dặc thù của doanh nghiệp, không ngừng tạo dụng giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông, cán bộ công nhân viên và cộng đòng doanh nghiệp.