Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (PHATTHINH RATING)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (PHATTHINH RATING) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (PHATTHINH RATING), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating (PHATTHINH RATING)

PHATTHINH RATING ( PTR) là tổ chức Credit Rating Agency (CRA) đầu tiên và duy nhất hiện nay, được Bộ Tài chính cấp phép ở thị trường Việt Nam. Hiện nay, PTR đang trong quá trình đàm phán hợp tác với đối tác chiến lược CRA có uy tín trên trường quốc tế cùng đồng hành phát triển, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm trong nước và xếp hạng quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.