CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN Tuyển dụng

Quản Lý Nhà Hàng

26/03/2021
Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu
Toàn thời gian