Công ty cổ phần Sáng kiến giáo dục toàn cầu

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Sáng kiến giáo dục toàn cầu chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Sáng kiến giáo dục toàn cầu, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Sáng kiến giáo dục toàn cầu

Công ty cổ phần Sáng kiến giáo dục toàn cầu

Ngành nghề hoạt động: Giáo dục.

Công ty cổ phần Sáng kiến giáo dục toàn cầu Tuyển dụng

Trợ Lý Đào Tạo

25/03/2021
Hà Nội
Toàn thời gian