Công ty Cổ phần T.NET Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần T.NET Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần T.NET Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần T.NET Việt Nam

Công ty T.NET Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, thương mại điện tử và công nghệ. Là một trong những công ty đi tiên phong trong phát triển các dịch vụ kết nối giữa hành khách và tài xế, giữa tổ chức và cá nhân có nhu cầu vận tải với các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực vận tải trên Internet để hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng trong giao thông và giao dịch thương mại.

TẦM NHÌN 

T.NET trở thành những công ty công nghệ cung cấp các dịch vụ kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp không những ở Việt Nam và còn ở phạm vi toàn cầu

ĐỊNH HƯỚNG 

T.NET sẽ cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực giao thông vận tải và dịch vụ. Phấn đấu trở thành công ty đa quốc gia trong vòng 5 năm tới.

CÔNG NGHỆ 

T.NET tập trung nghiên cứu và phát triển các công nghệ để đem lại các dịch vụ thương mại điện tử tốt nhất cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần T.NET Việt Nam Tuyển dụng