Công ty Cổ phần Tập đoàn Đa Biên

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đa Biên chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đa Biên, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đa Biên

Công ty cổ phần Tập đoàn Đa Biên với các công ty thành viên có trụ sở ở ba miền Bắc, Trung, Nam chuyên về lĩnh vực đầu tư bất động sản, các dự án sản xuất năng lượng tái tạo, tổ chức các sự kiện quốc tế.