CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN WINDSOR

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN WINDSOR chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN WINDSOR, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN WINDSOR Tuyển dụng

Security Officer - Nhân viên an ninh

02/01/2020
Quận 1, Quận 3, Quận 5
Toàn thời gian

Room Attendant

02/01/2020
Quận 1, Quận 3, Quận 5
Toàn thời gian

Hostess

02/01/2020
Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 3, Quận 5
Toàn thời gian

Human Resources Internship

02/01/2020
Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 3, Quận 5
Thực tập