công ty cổ phần tập đoàn thaigroup

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

công ty cổ phần tập đoàn thaigroup chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của công ty cổ phần tập đoàn thaigroup, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu công ty cổ phần tập đoàn thaigroup

Tập đoàn Thaigroup tiền thân là Hợp tác xã xây dựng Bình Minh thành lập năm 1976 tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 1992, thành lập Xí nghiệp tư doanh xây dựng Xuân Thành. Năm 2003 thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thành. Năm 2004 thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái. Đến năm 2007 thành lập Xuân Thành Group do Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch hội đồng quản trị với 12 Công ty thành viên