CÔNG TY CỔ PHẦN TC GROUP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN TC GROUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN TC GROUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TC GROUP

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

-Xây dựng nhà không để ở.

-Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

-Lắp đặt hệ thống xây dựng khác