CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THE NEW DISTRICT

The New Gym believes that all people should have access to the power of fitness. We aim to provide a great value-for-money fitness experience that is affordable and flexible for both novice and athlete. Our goal is to be the preferred fitness brand throughout Vietnam.