Công ty Cổ phần Thời trang The Gnartan Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Thời trang The Gnartan Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Thời trang The Gnartan Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Thời trang The Gnartan Việt Nam Tuyển dụng

Nhân Viên Vận Chuyển

23/12/2020
Bình Dương
Toàn thời gian

Trợ Lý Marketing

20/12/2020
Hà Nội
Toàn thời gian

Nhân Viên Content Mỹ Phẩm

16/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Thủ Kho Mỹ Phẩm

16/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian