Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH


Con người là vốn quý, là chủ thể xã hội. Con người là nguồn lực chủ yếu quyết định sự phát triển của đất nước, của xã hội. Quá trình xây dựng và phát triển của công ty cũng nằm trong chân lý này.

Công ty CPTP Sữa TH  - tập đoàn TH đặc biệt chú trọng đầu tư vào con người, vào công nghệ bậc nhất thế giới nhằm chế biến sản xuất, cung cấp nguồn thực phẩm sạch, có nguồn gốc từ thiên nhiên: Sữa tươi sạch, rau củ quá sạch...đúng theo tâm huyết , tầm nhìn & sứ mệnh của Tập đoàn