CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN GLORY

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN GLORY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN GLORY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN GLORY

Glory Logistics JSC was established with a sole purpose of being a major player in the Vietnamese freight forwarding market by giving international freight forwarding services and Logistics Provider (3PL). Our purpose was to build up a company with a distinguished service understanding, improve service quality, and become one of the leaders in logistics sector among thousands of forwarders inVietnam. 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN GLORY Tuyển dụng