Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Vina Group

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Vina Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Vina Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Vina Group Tuyển dụng

Trưởng Phòng Đấu Thầu

27/07/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Office Manager

27/07/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Online Trade Marketing

11/07/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian