CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VINA GROUP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VINA GROUP chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VINA GROUP, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VINA GROUP


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VINA GROUP Tuyển dụng

PR- Truyền thông

30/11/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Creative Content

30/11/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian