CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHAI THÀNH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHAI THÀNH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHAI THÀNH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHAI THÀNH

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHAI THÀNH. 

Thành lập tháng 03/2020 với mục tiêu đón đầu và triển khai các dự án trọng điểm về Du Lịch và Năng Lượng sạch trên toàn quốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHAI THÀNH Tuyển dụng