Công ty Cổ phần Thương mại OBPharma

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Thương mại OBPharma chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Thương mại OBPharma, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Thương mại OBPharma

1. Lịch sử M’Mon Group

- Ngày 03/05/2018, Công ty Cổ phần Thương mại OBPharma được thành lập

- Ngày 15/09/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Neviphar được thành lập

- Ngày 06/02/2020, chuyển đổi mô kinh doanh

- Công ty TNHH MTV Tập đoàn M’Mon ra đời

- Ngày 14/02/2020, Công ty TNHH Thương mại Giving được thành lập

- Ngày 13/05/2020, Công ty TNHH Tập đoàn Heva được thành lập.


2. Tầm Nhìn

-  Với mũi nhọn là ngành dược phẩm, M’Mon Group nỗ lực trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, hiệu quả cao, thông qua việc chủ động xây dựng và kiến tạo các giá trị bền vững và hạnh phúc lâu dài cho các bên liên quan.


3.  Giá trị cốt lõi:

Integrity: chỉ trạng thái không thừa không thiếu

– Tôn trọng thiết kế: Đã nói là làm, đã hứa là thực hiện. Lời hứa cần có đầy đủ các mốc xác nhận. Làm đúng, làm đủ và làm tốt nhất có thể; không làm thừa, không làm thiếu và không làm tắt.

– Tính hoàn tất: Mọi việc đã bắt đầu thì đều phải có 1 kết thúc trọn vẹn. Hoàn tất không có nghĩa là hoàn thành 100% mục tiêu, đôi khi hoàn tất là việc biết tự nhận trách nhiệm và tự công bố thất bại của bản thân để rút ra bài học.

Chuyển hóa suy nghĩ tích cực:

– Mọi sự việc đều có chủ đích tích cực.

Yêu thương như một gia đình – phối hợp như một đội bóng:

– Đối xử và chia sẻ với đồng nghiệp như những người thân trong gia đình.

– Yêu thương không đồng nghĩa với việc nuông chiều, bao bọc

– Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm, điểm mạnh và yếu của từng cá nhân, từng đội nhóm trong công ty

– Phối hợp, bổ trợ cho nhau bất kể khi nào cần hoặc khi có sự cố xảy ra

– Tuân thủ theo chiến thuật.