Công ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công

Được thành lập từ ngày 28/07/1979, Công ty CP TM Thành Thành Công ( TTC Trading) là 1 trong 150 công ty thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công ( TTC Group). Tập đoàn TTC đã và đang ngày càng mở rộng đầu tư đa lĩnh vực:

      + Bất động sản

      + Năng lượng

      + Mía đường

      + Nông sản

Trải qua gần 04 thập niên, TTC Trading là Nhà thương mại dẫn đầu thị trường với uy tín và thương hiệu lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh:  

      + Đường cát

      + Mật rỉ

      + Cồn

      + Dịch vụ kho bãi

      + Dịch vụ vận chuyển.

- Tham khảo thông tin Công ty qua website: http://www.ttctrading.vn/

- Tham khảo thông tin Tập đoàn Thành Thành Công qua website: https://www.ttcgroup.vn/

Công ty Cổ Phần Thương Mại Thành Thành Công Tuyển dụng