Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Head Capital Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Head Capital Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Head Capital Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Head Capital Việt Nam

HEAD Capital là công ty chuyên về mảng đầu tư và phát triển các dự án về Platform công nghệ cho các ngành dựa trên thế mạnh về phát triển user và năng lực giải các bài toán Grow Hacking. Giá trị cốt lõi chính của công ty là nguồn lực về trí tuệ, nguồn vốn lớn nhất của công ty là trí tuệ và giá trị con người.

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Head Capital Việt Nam Tuyển dụng