CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THT

Được thành lập từ năm 2008 và hiện đang hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực:

+ Tư vấn, lập dự án đầu tư, thiết kế, quản lý dự án, giám sát, thẩm tra thiết kế, định giá,... các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi.

+ Thương mại Tro bay, Than;

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THT Tuyển dụng