Cong ty co phan thuong mai va phat trien ha an

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Cong ty co phan thuong mai va phat trien ha an chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cong ty co phan thuong mai va phat trien ha an, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Cong ty co phan thuong mai va phat trien ha an

cong ty chuyen ve nha hang 

Hien dang co 3 thuong hieu : nha hang chay BDT , Nha hang Mon A _ NGoai O quan  va 1 nha hang Nga ( Moscow)